Právní pomoc jednotlivcům


Občanské právo

  • vlastnické právo, sepis darovacích smluv, řešení spoluvlastnických vztahů, vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • sousedské vztahy
  • vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů
  • zřizování, rušení služebností a věcných břemen, včetně jejich zápisu do katastru nemovitostí
  • zastupování v dědickém řízení
  • zastupování v řízení před soudem

Rodinné právo

  • rozvody manželství, včetně smluvených rozvodů
  • řešení práv a povinností k nezletilým dětem, úprava výživného, způsobu výchovy, rozsahu styku s druhým rodičem
  • vypořádání společného jmění manželů

Pracovní právo

  • konzultace v oblasti vztahu se zaměstnavatelem (mzdové (platové) nároky, pracovní doba, překážky v práci na straně zaměstnance či zaměstnavatele, v oblasti pracovních úrazů, konkurenčních doložek)

Mgr. Vladislava Skoupá

Zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod č. 11738, IČ: 71465588
Kancelář: Pekařská 384/13, 60200 Brno  

Zavolejte mi: +420 776 637 999 

Napište: skoupa@advokatky.info

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!