úvodní stránka
   
 

Poskytované právní služby

Občanské právo:
- sepis a analýza smluvních typů upravených občanským zákoníkem
- převody nemovitostí – sepis a analýza kupních smluv, zatížení nemovitostí, úschova kupních cen, vklad do katastru nemovitostí
- bytová problematika – sepis a analýza nájemních smluv, podnájemních smluv, přechod nájemního vztahu, výpovědi z nájmu bytu, zakládání společenství vlastníků, sepis prohlášení vlastníka budovy, převody jednotek do osobního vlastnictví
- dědické právo – zastupování v dědickém řízení, sepis příslušných žalob
- sousedské vztahy
- vlastnické a spoluvlastnické vztahy
- náhrady škody a její uplatnění
- zastupování před soudy a před úřady

Rodinné právo:
-rozvod manželství, rozvody smluvené i sporné
- majetkové vypořádání mezi manžely pro dobu po rozvodu
- úprava právních vztahů k nezl. dětem pro dobu do rozvodu a po rozvodu manželství
- výživné pro děti, zlet. i nezl., výživné mezi manžely
- určení otcovství

Obchodní právo:
- zakládání, změny, výmazy společností z obchodního rejstříku, jednání s rejstříkovým či obchodním soudem
- zakládání, změny, výmazy družstev z obchodního rejstříku, včetně družstev bytových
- právní zastupování při vymáhání pohledávek, včetně exekucí
- směnky, vymáhání plnění ze směnek, včetně exekucí

Pracovní právo:
- vznik, změny, zánik pracovního poměru
- dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr
- náhrada škody, včetně jejího uplatňování

 

 Další 
12.9.2008 – prvotní úprava vzhledu internetové prezentace...
 
   
 
Kontakty
   
Mgr. Vladislava Skoupá
Pekařská 13
602 00  Brno
GSM: +420 776 637 999
skoupa@advokatky.info
   
 
 
provozováno na publikačním systému CMS PRO-WEB