úvodní stránka
   
 

Odměna za právní služby

- sjednáváme individuálně u každého případu a u každého klienta.


Smluvní
- odměna může být sjednána jako hodinová, kdy advokátovi přísluší odměna za každou započatou hodinu, nebo jako paušální
- pro případy dlouhodobého právního zastoupení si lze sjednat paušální odměnu, v rámci které získá klient podle zvolené sazby určitý počet tzv. volných hodin právních služeb za zvýhodněnou cenu. Hodiny nad rámec zvoleného paušálu jsou pak účtovány rovněž zvýhodněnou sazbou.
Zásadně nepřijímám právní zastoupení za odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci.


Mimosmluvní
- Mimosmluvní odměna se určuje na základě vyhl. č. 177/1996, advokátní tarif, v platném znění a klient ji platí v případech, kdy se nedohodl na odměně smluvní.

12.9.2008 – prvotní úprava vzhledu internetové prezentace...
 
   
 
Kontakty
   
Mgr. Vladislava Skoupá
Pekařská 13
602 00  Brno
GSM: +420 776 637 999
skoupa@advokatky.info
   
 
 
provozováno na publikačním systému CMS PRO-WEB